Karmelek II

alternatywna wersja plakatu do „Karmelka”