Karmelek III

alternatywna wersja plakatu do „Karmelka”