Made in Szczecin

It’s awarded project new brand in Szczecin- made in Szczecin. This graphic design refers to the most characteristic and recognizable building in the city- Mieczysław Karłowicz Philharmonic in Szczecin. Form of exclamation mark highlights quality, originality and uniqueness of the best products and services in Szczecin.

Zwycięski projekt dla marki Zrobione w Szczecinie zaprojektowany na zlecenie Urzędu Miasta Szczecin. Znak graficzny nawiązuje do charakterystycznego budynku, obecnie znanego już na całym świecie- szczecińskiej Filharmonii. Wykrzyknikowa funkcja znaku podkreśla funkcję, jaką ma on pełnić w przestrzeni miejskiej, jak i na mniejszych powierzchniach użytkowych. Jest to silny akcent wzmacniający wyjątkowość i lokalność danego szczecińskiego produktu lub usługi.